.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Aktualności

Informacja o instytucjach, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Ilustracja do informacji: Informacja o instytucjach, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie Rada Ministrów zatwierdziła Uchwałą Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014r. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020.
Dokument ten (dostępny na stronie www MPiPS) określa m.in. zadania dla instytucji rządowych i samorządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację działań na rzecz profilaktyki i ograniczenia zjawiska przemocy domowej w Polsce, udzielania pomocy jego ofiarom oraz oddziaływania na sprawców tego przestępstwa.
Jednym z zadań wskazanych do realizacji przez powiat jest ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów
oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne. Zgodnie z pkt. 3.1.2. powiat ma obowiązek przesyłania zaktualizowanych informatorów z danego powiatu właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom powiatowych/miejskich Policji oraz wchodzącym w obręb powiatu gminom.
W powiecie międzyrzeckim podmiot realizujący program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w 2015 roku w powiecie międzyrzeckim to:

Charakterystyka programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie PARTNER, który jest realizowany przez PCPR w Międzyrzeczu

Program skierowany jest do mężczyzn pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy.
Do programu kierowane są osoby za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów czy też przez sąd. Warunkiem przyjęcia
do programu jest rozmowa wstępna z prowadzącymi grupę. W ramach Programu odbywają się spotkania indywidualne oraz zajęcia grupowe, raz w tygodniu. Realizowanych jest 12 spotkań. Celem działań edukacyjno–korekcyjnych jest: redukcja zachowań agresywnych, kształtowanie postaw partnerstwa i szacunku wobec innych osób, branie odpowiedzialności za zachowania agresywne w stosunku
do innych osób, nauka umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. Program ma charakter edukacyjno–korekcyjny. W części edukacyjnej przekazywana jest szeroko pojęta wiedza na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, treningu umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.
W bieżącym roku założono przeprowadzenie dwóch edycji programu: w warunkach zamkniętych tj. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu
i w warunkach wolnościowych.
Pierwsza edycja programu została przeprowadzona w okresie od 30.04.2015 r. do 10.06.2015 r. w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. Drugie szkolenie zostanie przeprowadzone w warunkach wolnościowych w okresie od września do listopada br. Miejsce szkolenia - 66-300 Międzyrzecz, ul. Przemysłowa 2, siedziba Starostwa Powiatowego.
 
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu
mgr Elżbieta Ostaszewska

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej