Aktualności

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Ilustracja do informacji: Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 7 maja 2018 r. odbędzie się etap powiatowy „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”. Gospodarzem Turnieju dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych będzie Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Międzyrzeczu. Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu jest koordynatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:
 1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
 3. Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na spotkaniu, które odbyło się 23 lutego 2018 r. ustalono, że każda gmina u siebie przeprowadzi zawody gminne, a w zawodach powiatowych weźmie udział 1 drużyna z każdej gminy. Nagrodą za udział będą puchary dla zwycięskich drużyn.
Rozwój motoryzacji pociąga za sobą coraz więcej zadań mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wszelkimi niebezpieczeństwami, które mogą zaistnieć na drogach. Zadanie to nabiera szczególnego znaczenia w czasie roku szkolnego, kiedy dzieci przemierzają niejednokrotnie samodzielnie ulice, chodniki itd. Skutkiem tego jest coraz większa ilość zdarzeń i wypadków drogowych z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Dzieje się tak z powodu ich własnej lekkomyślności, a czasem beztroski rodziców czy braku wyobraźni użytkowników pojazdów. Potwierdzają to statystyki policyjne dotyczące wypadkowości z udziałem najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci, najmłodszych uczestników ruchu drogowego, przeprowadzane są wszelkie działania profilaktyczne, mające na celu zmniejszanie zagrożenia jakie wynika z użytkowania przez nie dróg. Takie zadanie spoczywa na nas, dorosłych – rodzicach, opiekunach i nauczycielach. Do takich działań należy przede wszystkim dbanie o prawidłowe przygotowanie dzieci do uczestnictwa w ruchu drogowym.
Mając na względzie fakt, iż bezpieczne uczestnictwo dziecka w ruchu drogowym uzależnione jest od jego rozwoju psychicznego i fizycznego, od czasu reakcji, działania układu nerwowego i sprawnego funkcjonowania zmysłów w reakcji na bodźce zewnętrzne umożliwiające racjonalne zachowanie się w każdej sytuacji, należy rozwijać wyobraźnię dziecka i uczyć go zachowania się w różnych sytuacjach drogowych.Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym ma przygotować dzieci i młodzież do prawidłowych zachowań wobec innych uczestników ruchu i zapoznać ich z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1