Newsbox

KOMUNIKAT STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO

Ilustracja do informacji: KOMUNIKAT STAROSTY MIĘDZYRZECKIEGO Aktualizacja 3 kwietnia br. 14:00. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników starostwa, do odwołania wstrzymujemy możliwość osobistej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu.
Prosimy o załatwianie spraw w formie korespondencji:
 • tradycyjnej: ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz
 • elektronicznej: sekretariat~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • za pomocą platformy ePUAP
 • lub złożenie dokumentów (w kopercie) w specjalnym pojemniku w budynku starostwa.
W każdej sprawie można też dzwonić bezpośrednio do wydziałów starostwa.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
 
 
Agnieszka Olender
 
Starosta Międzyrzecki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzyrzeczu

Kontakt do wydziałów starostwa

Płatności:
Prosimy o wnoszenie opłat, w tym skarbowych przez bankowość elektroniczną.
 
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
mail: sekretariat~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
tel. 95 742-84-10, fax: 95 742-84-11
 
Wydział Komunikacji i Dróg
 • Wydział Komunikacji i Dróg - Naczelnik – 504 249 733 / 95 742-84-35
 • Nadzór nad SKP i OSK – 504 249 613 / 95 742-84-37
 • Zarządzanie drogami, usuwanie pojazdów – 504 249 646 / 95 742-84-37
 • Rejestracja pojazdów – 504 248 016, 510 036 144 / 95 742-84-41, 504 249 827 / 95 742-84-39, 504 249 825 / 95 742-84-42
 • Uprawnienia kierowców - Prawa Jazdy – 504 249 614 / 95 742-84-38, 504 249 905 / 95 742-84-38
Kary z tytułu nie zarejestrowania pojazdu, zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu, na podstawie DZIAŁ IVA Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zostają wstrzymane do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.
Po złożeniu wniosku o wydanie stałego dowodu rejestracyjnego, drogą elektroniczną, na jeden z poniższych adresów e-mail, urząd prześle stały dowód rejestracyjny wraz z decyzją na wskazany we wniosku adres.
Zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu prosimy przekazywać w sposób korespondencyjny lub poprzez złożenie dokumentów w siedzibie starostwa.
 
Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 95 742-84-45
mail: a~.~semklo~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • pozwolenia na budowę: 95 742-84-46, 95 742-84-43 lub kom. 504 248 402, 504 248 843
 • zaświadczenia w sprawie samodzielności lokali mieszkalnych: 95 742-84-45 lub kom. 504 249 931
 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę: 95 742-84-45 lub kom. 504 248 552
 • dziennik budowy: 95 742-84-45 lub kom. 504 248 552
Wydział Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji
tel. 95 742-84-16, 504 249 066
mail: a~.~sobczak~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Naczelnik Wydziału – Geodeta Powiatowy:
  – Romuald Sztuka - 95 742 84 52, 504 247 730; r~.~sztuka~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
  – Sebastian Gwóźdź - 95 742 84 63, 504 248 174; s~.~gwozdz~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  – zamawianie map do celów koncepcyjnych i uzgodnień projektowych, map zasadniczych itp., obsługa geodetów:
  - Agata Gerc - 95 742 84 66, 504 247 809; a~.~gerc~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Maria Świder - 95 742 84 66, 504 249 831; m~.~swider~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Leszek Serewa - 95 742 84 68, 504 249 922; l~.~serewa~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Natalia Drożdżyńska - 95 742 84 68, 504 249 579; n~.~drozdzynska~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Ewidencja gruntów i budynków - zamawianie wypisów i wyrysów, map ewidencyjnych, obsługa rzeczoznawców majątkowych, prowadzenie spraw z zakresu ewidencji gruntów, budynków i lokali:
  - Monika Antosiak - 95 742 84 62, 504 247 854; m~.~antosiak~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Patrycja Świerczyńska - 95 742 84 59, 510 036 047; p~.~swierczynska~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Monika Nieckarz - 95 742 84 61; m~.~nieckarz~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Anna Korol - 95 742 84 60, 504 247 775; a~.~korol~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Uzgadnianie dokumentacji projektowej (Zespół koordynacyjny):
  - Wojciech Gogoc - 95 742 84 56, 504 247 907; w~.~gogoc~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów:
  - Wojciech Gogoc - 95 742 84 56, 504 247 907; w~.~gogoc~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Gospodarka nieruchomościami - użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami:
  - Janina Ganczarska - 95 742 84 53, 504 248 193; j~.~ganczarska~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl;
  - Ewa Nowakowska - 95 742 84 54, 504 247 762; e~.~nowakowska~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 • Gospodarka gruntami rolnymi – sprawy związane z wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, rekultywacja gruntów, wydawanie decyzji związanych z nieodpłatnym nadawaniem na własność działek gruntu dożywotniego rolnikom, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Państwa:
  - Borys Morawiak - 95 742 84 55, 504 249 926; b~.~morawiak~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl,
  - Anna Korol - 95 742 84 60, 504 247 775; a~.~korol~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 95 742-84-32
mail: m~.~zocholl~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
Opłaty za kartę wędkarską (10 zł) prosimy wpłacać na konto: 54 8367 0000 0021 0210 6000 0002, z dopiskiem: za kartę wędkarską
 
Wydział Finansów
tel. 95 742-84-15, 504 249 952
mail: r~.~bilous~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 
Wydział Organizacyjny
 • Sekretariat- tel. 95 742-84-10, 504 249 077
 • Biuro Rzeczy Znalezionych – tel. 95 742-84-77, 504 248 119
 • Sprawy związane ze sprowadzaniem zwłok – 95 742-84-27, 504 249 704
 • Naczelnik Wydziału – 95 742-84-22, 501 478 541
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 504 248 133
wtorek i czwartek 7.00-17.00
mail: m~.~mazurek~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
 
Międzyrzecz
poniedziałek 12.00-16.00; tel. 570 256 378, Maciej Sobków
wtorek 10.00-14.00; tel. 784 121 444, Mariusz Być
środa 9.00-13.00; tel. 501 852 399, 95 729-82-81, Sylwia Jaroszewska
czwartek 7.30-11.30; tel. 501 855 876, Anna Forstner-Kluj
piątek 12.00-16.00; tel. 815 104 777, Bartosz Furmanek
mail: sekretariat~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
Skwierzyna
tel. 784 121 444 (w godzinach pracy punktu); mail: npp~.~skwierzyna~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
poniedziałek, wtorek, piątek 15.00-19.00
Trzciel
tel. 784 121 444 (w godzinach pracy punktu); mail: npp~.~skwierzyna~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl
środa, czwartek 14.00-18.00

Inne jednostki - informacje o ograniczeniach w obsłudze

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1