.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Newsbox

Konkurs dla Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Ilustracja do informacji: Konkurs dla Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, organizuje „Konkurs dla Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP”.
Celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Uczestnikami Konkursu mogą̨ zostać Koła Gospodyń́ Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń́ wiejskich (Dz.U. 2018 poz. 2212, z późn. zm.) oraz zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich (KRKGW), prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Konkurs składa się z dwóch etapów:
  • wojewódzkiego
  • ogólnopolskiego
W ramach Konkursu wyłonione zostaną najlepsze w Polsce Koła Gospodyń Wiejskich, których działalność przyczynia się do budowania lokalnych więzi wspólnotowych oraz rozwoju tożsamości regionalnej.
Ogłoszenie zwycięzców Konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie na stronie: www.prezydent.pl/pierwsza-dama/konkurskgw.
Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.KGW@prezydent.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją