Newsbox

Uwaga!!! Wysokie kary za brak powiadomienia starosty o sprzedaży bądź nabyciu pojazdu

Ilustracja do informacji: Uwaga!!! Wysokie kary za brak powiadomienia starosty o sprzedaży bądź nabyciu pojazdu Uwaga! Od nowego roku wysokie kary za brak zgłoszenia w terminie zmian związanych z rejestracją pojazdów.
Właściciel pojazdu, który nie zarejestruje pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej, albo nie powiadomi starosty o sprzedaży bądź nabyciu pojazdu zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni będzie podlegać karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 1000 zł.
 
Podstawa prawna:
art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018r., poz. 1190) cyt.:
„Kto:
 1. będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu
- podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł."

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1