Inwestycje

Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2014 roku

Ilustracja do informacji: Prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego zrealizowane w 2014 roku Od czerwca do listopada 2014 roku na zamku w Międzyrzeczu wykonano ratownicze prace remontowo-konserwatorskie - prace zabezpieczająco-konstrukcyjne w miejscach zagrożonych katastrofą budowlaną (w 2005 roku rozpoczęte zostały ratownicze prace remontowo-konserwatorskie zamku międzyrzeckiego, które kontynuowano w latach 2006- 2007, 2009-2013).
Zakres prac obejmował naprawę wewnętrznego lica muru obwodowego: na odcinku zachodnim i północnym - od baszty w obrębie muru obwodowego do bastei północnej - oraz zewnętrznych lic przypory, bastei północnej i muru bramy wjazdowej (łącznika między bastejami). Wykonano rozebranie i przymurowanie lica z zakotwiczeniem w rdzeń muru, uzupełnienie miejsc z ubytkami, wykucie uszkodzonych, a także wstawienie nowych cegieł o strukturze i barwie, jak w istniejącym murze, oczyszczenie i spoinowanie lic wraz z ich odgrzybieniem oraz przemurowanie przesklepień łukowych. Ponadto wykonano prace dodatkowe, a ich zakres obejmował roboty izolacyjne części podziemnych i hydrofobizację lica wewnętrznego muru obwodowego, a także izolację korony tego muru (na odcinku zachodnim i północnym).
Ratownicze prace remontowo-konserwatorskie zostały wykonane przez Firmę Usługową „MAZI” Piotr Mazurek z Radziemic.
Rezultatem zrealizowanych robót remontowo-konserwatorskich jest dokończenie prac zabezpieczająco-konstrukcyjnych muru obwodowego zamku, a przede wszystkim poprawa stanu technicznego założenia zamkowego.
Zadanie pt. „Remont kompleksu zamkowego w Międzyrzeczu” zostało współfinansowane przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybołówstwa” z programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu otrzymało dotacje z budżetów: Europejskiego Funduszu Rybackiego (394.792, 92 zł), Gminy Międzyrzecz (100.000,00 zł), Województwa Lubuskiego (39.992,53 zł) oraz Powiatu Międzyrzeckiego (36.651,21 zł). Całkowity budżet zrealizowanego zadania wyniósł 571.436,73 zł.
Jednakże z uwagi na nadal zły stan zachowania obiektu, który ulega pogorszeniu w miejscach nieobjętych ratowniczymi pracami zabezpieczającymi (wnętrza baszty, piwnicy renesansowej oraz obu bastei wraz z ich zadaszeniami), zachodzi konieczność podjęcia dalszych robót remontowo-konserwatorskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2014 - Prace konserwatorskie zamku międzyrzeckiego (6)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1