Oferty pozakonkursowe

Oferta stowarzyszenia w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ilustracja do informacji: Oferta stowarzyszenia w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu informuje, że do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem” z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Wszelkie uwagi dot. oferty prosimy zgłaszać do starostwa: tel. 95 742-84-29 lub 95 742-84-16 oraz pocztą elektroniczną a~.~gajek~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl, h~.~pilipczuk~@~powiat~-~miedzyrzecki~.~pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1