.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oferty pozakonkursowe

Informacja o ofercie organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Informacja o ofercie organizacji pozarządowej Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu informuje, że do Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu wpłynęła oferta Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego "Cantores" z siedzibą w Zielonej Górze, na realizację zadania publicznego.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 ze zm.) w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.
Szczegółowe informacje dotyczące oferty i możliwości składania uwag w załącznikach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej