Archiwum

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2017

Ilustracja do informacji: Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej na rok 2017 Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu międzyrzeckiego na rok 2017.
Na podstawie art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239 i 395) Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 w/w ustawy działające na terenie powiatu międzyrzeckiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu międzyrzeckiego w 2017 roku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1