Archiwum

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2012 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2012 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku

Program współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Konferencja pt. Dobre praktyki organizacji pozarządowych w pomocy osobom niepełnosprawnym

Otwarcie ośrodka doradczego

Nagroda Starosty Międzyrzeckiego dla wyróżniających się społeczników

1 2 3 4 5
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1