Informacje

Otwarcie pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Ilustracja do informacji: Otwarcie pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym W dniu 8 lutego 2019 roku miało miejsce otwarcie nowo wyposażonej pracowni gastronomicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Obecnie w Powiecie Międzyrzeckim realizowany jest projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim”. w ramach Osi priorytetowej 8 Nowoczesna Edukacja. Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formuła ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez EFS.
Dzięki realizacji projektu możliwe było doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i meble. W otwarciu udział wzięli Pani Starosta Agnieszka Olender, Pani Zofia Plewa Wicestarosta, Koordynator projektu Pani Agnieszka Banak, Dyrektor SOSW w Międzyrzeczu Pani Arletta Stachecka oraz uczniowie kształcący się w zawodzie kucharza.
W roku 2017 doposażona została pracownia ze środków unijnych w materiały dydaktyczne. Zestaw szkoleniowy jest niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych w pracowni przygotowujących uczniów do zdania kwalifikacji T.6. „Sporządzanie potraw i napojów oraz do przeprowadzenia części praktycznej kursu zdrowego żywienia - carving”. Na 10 stanowisk zakupiono drobny sprzęt AGD, zastawę stołową, drobne narzędzia kuchenne oraz zestaw sztućców na każde stanowisko. Koszt wyposażenia stanowiska wyniósł 2.630,00zł. W roku 2018 z pieniędzy projektowych zakupiono meble oraz sprzęt AGD (lodówkę, zmywarkę, 4 kuchenki elektryczne, 2 grille elektryczne na kwotę 11.097zł, oraz meble z blatem granitowym, które kosztowały 32.529,81zł. Koszt doposażenia pracowni gastronomicznej wyniosła ok 70.000,00 zł. Do końca trwania projektu planuje się jeszcze doposażyć pracownie w materiały dydaktyczne na kwotę ok. 40.000,00 zł, a w roku 2019 uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz rozpoczną kurs zdrowego żywienia - carving.
Uczestnicy spotkania byli pod ogromnym wrażeniem doposażenia pracowni i wszyscy zgodnie przyznali, że uczniowie będą mogli kształcić się w nowoczesnych warunkach co podniesie atrakcyjność kształcenia i doskonalenia umiejętności.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2019.02.08 - Otwarcie pracowni gastronomicznej w SOSW (25)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1