.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Organizacje pozarządowe

Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Ilustracja do informacji: Konsultacje do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) i uchwały Nr 89.2020 z dnia 20 sierpnia 2020r. Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”.
Konsultacje będą się odbywać od 1 września do 30 września br., w godzinach 700-1400 w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji (Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz, parter, pokój nr 12).
Uwagi, opinie bądź propozycje zadań publicznych można zgłaszać również telefonicznie, pisemnie oraz drogą elektroniczną na adres:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
tel. 95 742 84 76 kom. 504 247 974
e-mail: a.gajek@powiat-miedzyrzecki.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją