Organizacje pozarządowe

WAŻNY KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ilustracja do informacji: WAŻNY KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Informujemy, że od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań zgodnie z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r (Dz. U. z 2018 poz.2057) oraz w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania (Dz.U. z 2018 poz. 2055).
Wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o środki finansowe w ramach procedury konkursowej, jak i uproszczonej, prosimy o zapoznanie się z nowymi wzorami dokumentów.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1