.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Organizacje pozarządowe

Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020

Ilustracja do informacji: Konkurs na nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.
Niezbędne informacje oraz wzory formularzy znajdują się w załącznikach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją