.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Organizacje pozarządowe

Ogłoszenie w sprawie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Pieniądze d​la organizacji pozar​ządowych​

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Poradnik NGO.PL

Konsultacje w sprawie projektu pn. Program współpracy powiatu międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Zarządzenie Starosty Międzyrzeckiego w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

Wynik otwartego II konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku ​publicznego

I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON

1 ... 4 5 6 7 8 ... 9