.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Aktualności

Wicemarszałek Wojew​ództwa Lubuskiego z w​izytą w Starostwie P​owiatowym

Ilustracja do informacji: Wicemarszałek Wojew​ództwa Lubuskiego z w​izytą w Starostwie P​owiatowym 25 marca br. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu, z inicjatywy Starosty Międzyrzeckiego Grzegorza Gabryelskiego, odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego Romualdem Gawlikiem. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, samorządowcy z naszego powiatu, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dla których powiat jest organem prowadzącym i mających siedzibę na terenie powiatu oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i Szpitala Międzyrzeckiego sp. z.o.o. Spotkanie miało na celu zapoznanie z możliwością pozyskania środków unijnych w okresie nowego programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Pan Wicemarszałek omówił możliwości pozyskania funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na kształcenie zawodowe, walkę z bezrobociem, wykluczeniem społecznym, oraz na odnawialne źródła energii. Wskazał na ogromne znaczenie jakie w nowej perspektywie przy pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej będą miały stowarzyszenia.
Z kolei dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego PROW omówił możliwość otrzymania wsparcia przez powiaty i samorządy gminne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na działania związane z gospodarką wodno – ściekową, budową lub modernizacją dróg lokalnych, ochroną zabytków i scalaniem gruntów rolnych.
Od samego początku konferencji, uczestniczy zadawali pytania na temat aspektów związanych z możliwością otrzymania unijnego wsparcia w nowej perspektywie. Na zakończenie podjęto decyzję o konieczności dalszych spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, związanych z unijnymi inwestycjami. Ustano, że na kolejnej roboczej sesji, szczegółowo zostanie przedstawiony Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 27-03-2015
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej