.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Szkolenie dla organizacji pozarządowych Ośrodek Rejonowy Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Międzyrzeczu wspólnie z Wydziałem Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego zorganizował spotkanie - szkolenie dla organizacji pozarządowych powiatu międzyrzeckiego oraz organizacji członkowskich ZLOP powiatów: międzyrzeckiego, sulęcińskiego i świebodzińskiego.
Tematem szkolenia były zmiany w ustawie o działalności pożytku i o wolontariacie mające istotne znaczenie dla działalności organizacji w świetle nowych przepisów. Na zaproszenie organizatorów odpowiedziało 33 zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych i  JST, którzy 4.12.2015 roku spotkali się gościnnych progach Międzyrzeckiego Starostwa.
Przewodniczący Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Włodzimierz Szopinski przedstawił zebranym znowelizowane artykuły ustawy, poinformował o oczekiwaniach na  nowe wzory dokumentów. Inspektor Aldona Gajek mówiła o konkursach na realizację zadania publicznego oraz ich kontroli i nadzorze.Uczestnicy spotkania wyrazili  obawy wobec, niektórych zmian ustawowych. Zgłosili dwa pytania wymagające interpretacji prawnej. Prowadzący zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi po jej uzyskaniu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

  • 08-12-2015