Oferty pozakonkursowe

Informacja o ofercie organizacji pozarządowej

Ilustracja do informacji: Informacja o ofercie organizacji pozarządowej Zarząd Powiatu w Międzyrzeczu informuje, iż do Starostwa Powiatowego wpłynęła oferta stowarzyszenia Panowice Nasze Miejsce z siedzibą w Panowicach, na realizację zadania publicznego obejmującego zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pt. „EXTREME DAY PANOWICE” - ekstremalny bieg przełajowy.
W myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018, poz.450 ze zm.) na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 01-04-2019
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IPK - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1