Archiwum

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.

Ilustracja do informacji: Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Międzyrzeckiego z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć Radzie Powiatu jako organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 31-03-2016
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1