Archiwum

Nowe for​mularze do małych gr​antów​

Ilustracja do informacji: Nowe for​mularze do małych gr​antów​ 10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające nowy wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz nowy wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”.
Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymagana jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu. Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:
 • dane oferenta/oferentów
 • opis zadania publicznego
 • wskazanie celu realizacji zadania
 • miejsce realizacji zadania
 • wskazanie grup odbiorców
 • przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy
 • zakładany rezultat zadania
 • szacunkowa kalkulacja kosztów
Więcej szczegółów oraz wzory wniosków na stronie ngo.pl oraz BIP Starostwa.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 16-05-2016
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1