Archiwum

Informacja dla organizacji pozarządowych

Ilustracja do informacji: Informacja dla organizacji pozarządowych W dniu 19 sierpnia zostało opublikowane nowe rozporządzenie w sprawie wzorów oferty, sprawozdań oraz umów.
Opublikowane właśnie rozporządzenie zastąpi dotychczasową regulację ze wzorami wykorzystywanymi w konkursach do tej pory czyli rozporządzenie Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U . z 2011r. Nr 6, poz.25). Nowe rozporządzenie zawiera w sumie aż 6 wzorów 2 wzory oferty, 2 sprawozdania i 2 umowy. Ma to związek z nowelizacją w 2015 roku ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wraz z nowelizacją został opisany w ustawie regranting. Określenie to nie pojawia się w treści ustawy, jednakże działania będące jego istotą opisano w art. 16a ustawy o pożytku. W rozporządzeniu zawarto  nowe wzory ofert, umów i sprawozdań odnoszące się do konkursów zwykłych jak i tych z regrantingiem, gdzie organizacja „operator” przyjmuje zlecenie od organu i podzleca realizację zadania innym organizacjom „realizatorom”.
Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej weszło w życie 3 września 2016 r., zatem wszelkie konkursy na realizację zadań ogłaszane przez organ administracji publicznej po tym terminie będą już obowiązywały na nowych wzorach. W załączeniu rozporządzenie MRPiPS.
Wszystkie organizacje pozarządowe, które w 2017 r. będą ubiegały się w o środki w ramach otwartych konkursów ofert jak i ofert uproszczonych bardzo prosimy o zapoznanie się z nowymi drukami. Wszelkich informacji dotyczących nowych formularzy udziela Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Promocji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 09-12-2016
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1