Archiwum

Konkurs na realizację zadań publicznych na 2017 r. rozstrzygnięty

Ilustracja do informacji: Konkurs na realizację zadań publicznych na 2017 r. rozstrzygnięty 22 marca 2017 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Powiatu Międzyrzeckiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w obszarze kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu 14 lutego 2017 roku.
Uchwałą Nr 37.2017 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 22 marca 2017 r. dofinansowanie uzyskało 15 organizacji na wsparcie realizacji zadań publicznych.
Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego do wysokości przyznanej dotacji, zachowując przy tym 5% wkład własny finansowy w odniesieniu do całości zadania
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania (jeżeli ulega zmianie)
 • zaktualizowany opis poszczególnych działań (jeżeli ulega zmianie)
 • zaktualizowane źródła finansowania zadania publicznego
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy dostępne są w BIP Starostwa Powiatowego.
Dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu, ul. Przemysłowa 2, 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć osobiście pok. nr 12 do dnia 3 kwietnia 2017 r.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 23-03-2017
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1