Informacje

Staże i praktyki rozpoczęte

Ilustracja do informacji: Staże i praktyki rozpoczęte W dniu 3 lipca 2017 roku uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzeczu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzcielu uczestniczyli w szkoleniu ogólnym z bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczniowie szkół objętych wsparciem w ramach realizacji projektu zapoznali się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i w regulaminach pracy, a także zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie. Instruktaż ogólny zaznajomił uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy. W kursie podstawowym szkolenia wzięło udział 44 uczniów, którzy rozpoczną staże/praktyki w ramach realizacji projektów w miesiącu lipcu. Szkolenie przeprowadził partner projektu Syntea S.A.
 
 
Logo partnerów projektu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 05-07-2017
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Baner: Powiatowa Rada Organizacji Pozarządowych
 • Baner: wirtualnykraj.pl
 • Baner: Projekt Swiss Contribution
 • Baner: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp.
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu
 • Baner: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1