Organizacje pozarządowe

Rozstrzygnięcie konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r.

Ilustracja do informacji: Rozstrzygnięcie konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r. 20 marca 2018 roku rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Powiatu Międzyrzeckiego w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w obszarze kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w dniu 6 lutego 2018 roku.
Uchwałą Nr 31.2018 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 20 marca 2018 r. dofinansował 12 zadań dla 9 organizacji.
Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia:
 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego do wysokości przyznanej dotacji, zachowując przy tym 5% wkład własny finansowy w odniesieniu do całości zadania,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania,
 • zaktualizowany opis poszczególnych działań,
 • zaktualizowane źródła finansowania zadania publicznego
Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu www.bip.powiat-miedzyrzecki.pl, oraz www.powiat-miedzyrzecki.pl zakładka organizacje pozarządowe.
Dokumenty należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 66-300 Międzyrzecz lub dostarczyć osobiście pok. nr 12 do dnia 3 kwietnia 2017 r. Telefon kontaktowy 95 742 84 76, kom. 504 247 974.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 21-03-2018
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1