Organizacje pozarządowe

Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.

Ilustracja do informacji: Wynik otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r. W dniu 19 marca 2019 r. Zarząd Powiatu ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w 2019 r.
Uchwałą nr 32.2019 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 19 marca 2019 roku zostały przyznane dotacje w zakresie:
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • ochrony i promocji zdrowia
 • turystyki i krajoznawstwa
Lista oferentów wraz z przyznaną wysokością dotacji i nazwą zadania znajdują się w załączniku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 20-03-2019
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_plażaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1