.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

Ilustracja do informacji: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w danym roku szkolnym wynika z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (Radzie Powiatu) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
Celem informacji o stanie realizacji zadań oświatowych jest przedstawienie Radzie Powiatu oraz lokalnej społeczności jasnego i zwięzłego obrazu, w jaki sposób Powiat Międzyrzecki wypełnia swoje zobowiązania w obszarze oświaty, a także postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim