.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Konkurs na opracowanie programu edukacyjnego

Ilustracja do informacji: Konkurs na opracowanie programu edukacyjnego Starosta Międzyrzecki ogłasza konkurs na opracowanie programu edukacyjnego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu międzyrzeckiego.
Powiat Międzyrzecki posiada Program opieki nad zabytkami na lata 2014-2017, podjęty uchwałą nr XLIII.251.14 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2014 r. Program dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu.
Jeden z celów priorytetowych zakłada opracowanie programu edukacyjnego określającego zadania szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu w zakresie kreowania świadomości i tożsamości młodych ludzi w związku z dziedzictwem kulturowym. Celem ogólnym konkursu jest realizacja przy współpracy ze szkołami i muzeum ścieżek edukacyjnych oraz konkursów na rzecz poprawy świadomości dziedzictwa kulturowego na terenie powiatu.
Program ma być skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu i zrealizowany w roku szkolnym 2016/2017. Prace zawierające opis przebiegu konkursu i regulamin należy składać do 30 kwietnia 2016 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Program edukacyjny”.
Komisja powołana zarządzeniem Starosty Międzyrzeckiego w terminie do 30 maja 2016 r. wyłoni zwycięzcę konkursu. Zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową. Zwycięzca konkursu będzie realizatorem programu edukacyjnego w roku szkolnym 2016/2017. Nagrody dla uczestników programu edukacyjnego zapewni Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
Pracami kieruje naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim