.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Biuro Rady Powiatu

Biuro Rady Powiatu (BR)

Kierownik: Stanisław Kozłowski
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 16, 17 (parter)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady Powiatu i komisji
 • przygotowywanie materiałów na posiedzeniu Rady Powiatu i Komisji
 • protokołowanie obrad Rady Powiatu i posiedzeń komisji
 • prowadzenie rejestru:
  a) uchwał Rady Powiatu,
  b) wniosków i opinii komisji,
  c) interpelacji i wniosków radnych
 • przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady Powiatu, wniosków komisji i interpelacji radnych odpowiednim kierownikom komórek organizacyjnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu
 • udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, w tym pomocy prawnej przez Radcę Prawnego Starostwa
 • udostępnianie obywatelom uchwał, protokołów i innych dokumentów wynikających z realizacji zadań publicznych wykonywanych przez Radę Powiatu i jej komisje
 • prowadzenie zbioru i udostępnianie aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy powiatu
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Kapituły „Honorowy Obywatel Powiatu Międzyrzeckiego”
 • obsługa administracyjna „Komisji bezpieczeństwa i porządku”
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania Biura
 • prowadzenie archiwum starostwa
 • rozpatrywanie złożonych petycji i przekazywanie dokumentów i niezbędnych informacji w celu ich zamieszczenia przez Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji na stronie internetowej starostwa
Telefon kontaktowy:
95 742-84-18
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim