.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)

Kierownik: Dominika Wacławik
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 412, 413, 414, 415, 417, 419 (IV piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń na roboty geodezyjne i kartograficzne;
 • sporządzanie wytycznych technicznych do zgłaszanych robót geodezyjnych i kartograficznych;
 • kontrola przyjmowanych do zasobu operatów geodezyjnych i kartograficznych;
 • programowanie, zakładanie i aktualizacja map zasadniczych i ewidencyjnych, tworzenie map numerycznych;
 • opracowanie projektów osnów geodezyjnych zakresie osnów szczegółowych;
 • prowadzenie powiatowej bazy danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie;
 • ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 • wykonywanie na zlecenie kopii map znajdujących się w zasobie;
 • prowadzenie bazy danych ewidencji gruntów i budynków;
 • wprowadzanie zmian do operatów ewidencji gruntów i budynków;
 • sporządzanie na zlecenie wpisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków;
 • udostępnianie materiałów do szacowania nieruchomości;
 • wydawanie decyzji zatwierdzających stan prawny nowych granic po podziale działek rolnych;
 • wydawanie zezwoleń na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny;
Telefon kontaktowy:
504-247-907
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
przerwa 11:00 - 11:15
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim