.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Informacje

Doposażenie pracowni fryzjerskiej

Ilustracja do informacji: Doposażenie pracowni fryzjerskiej W ramach realizacji projektu Nr RPLB.08.04.01-08-0020/16-00 pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, po raz kolejny doposażono pracownię fryzjerską w Zespole Szkół Nr 2 w Międzyrzeczu. Szkoła została objęta wparciem w projekcie w ramach partnerstwa, jako jednostka oświatowa prowadzona przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie.
Wartość doposażenia to kwota 17 758,74 zł, za które zakupiono sprzęt fryzjerski m.in. prostownice, falownice, szczotki do układania fryzur, główki treningowe, infrazon, sanityzatory oraz kosmetyki do pielęgnacji włosów i inne niezbędne artykuły do nauki zawodu.
W dniu 4 czerwca 2020 r. na zaproszenie dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Pani Anety Bierezińskiej wizytę złożyły Pani Agnieszkę Olender Starosta Międzyrzecki oraz Pani Zofia Plewa Wicestarosta. Podczas spotkania dyrektor szkoły zaprezentowała pracownię fryzjerską, która w dużej mierze została doposażona ze środków projektu. Niewątpliwie komfort pracy dla nauczyciela i ucznia jest wartością dodaną widoczną gołym okiem.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2020.06.04 - Doposażenie pracowni fryzjerskiej (8)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim