.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Informacje

I Edycja Targów Zawodowych Młodzież - Edukacja - Praca

Ilustracja do informacji: I Edycja Targów Zawodowych Młodzież - Edukacja - Praca W dniu 29 marca 2017 r. odbyła się I Edycja Targów Zawodowych Młodzież - Edukacja - Praca połączone z konferencją inaugurującą projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim” realizowany w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja., Działania 8.4 Modernizacja kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Modernizacja kształcenia zawodowego- projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z EFS.
Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego z terenu Konferencja doradców zawodowychpowiatu międzyrzeckiego przez 581 uczniów w tym 238 kobiet + 27 nauczycieli razem 608 beneficjentów ostatecznych poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia-zgodnie z SZOOP RPO-L2020. Targi zostały zorganizowane wspólnie z Młodzieżowym Centrum Kariery oraz Ochotniczym Hufcem Pracy w Międzyrzeczu. Szkoły ponadgimnazjalne, wyższe, a także instytucje rynku pracy oraz przedsiębiorcy zaprezentowali swoją ofertę dotycząca dalszego kształcenia zawodowego absolwentów gimnazjów wraz z możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku. Natomiast podczas trwającej konferencji pt. „Doradztwo zawodowe na lokalnym rynku” przedstawiono cele szkolnego doradztwa zawodowego, omówiono czym jest poradnictwo zawodowe oraz jego formy, a także gdzie można znaleźć pomoc planując swoją ścieżkę zawodową.
Prezentacje na temat doradztwa zawodowego oraz założeń realizowanego przez powiat projektu przedstawili:
 • Agnieszka Banak – koordynator projektu,
 • Urszula Tkaczyk – doradca zawodowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu,
 • Anna Żyża – doradca zawodowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzeczu,
 • Ewelina Semkło – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Międzyrzeczu,
 • Beata Gołębiewska – kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Międzyrzeczu,
 • Ewelina Bajer – doradca zawodowy w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu.
Panel dyskusyjny prowadziła Pani Katarzyna Szerszeniów – konsultant powiatowy doradztwa edukacyjno-zawodowego realizowanego projektu, na którym podsumowano obecny stan doradztwa w powiecie międzyrzeckim oraz przedstawiono dalsze założenia i cele do realizacji.
 
Logo uczestników projektu

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2017.03.29 - I Targi Zawodowe i Konferencja (24)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim