.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Informacje

Zadania doradców zawodowych na miesiąc październik 2017 r.

Ilustracja do informacji: Zadania doradców zawodowych na miesiąc październik 2017 r. Zadania doradców zawodowych na miesiąc październik 2017 r.
Doradcy zawodowi, realizujący zadania w ramach Projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim" na miesiąc październik 2017 r. zaplanowali następujące przedsięwzięcia:
1. Ogólnopolski Tydzień Kariery: 16-22.10.2017 r.
Jest to już 9 Ogólnopolski Tydzień Kariery, który w tym roku przebiega pod hasłem "Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". W ramach OTK doradcy zawodowi zaproponują młodzieży różne formy wsparcia. Będą to min.:
- spotkania informacyjne dla uczniów;
- warsztaty na temat planowania kariery zawodowej;
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym;
- badania predyspozycji zawodowych;
- lekcje zawodoznawcze w szkole.
W ramach OTK zrealizowany zostanie również konkurs zawodoznawczy, w którym wezmą udział uczniowie wszystkich szkół biorących udział w projekcie.
2. Konkurs zawodoznawczy (realizowany w ramach OTK) w dniu 20.10.2017 r. Konkurs "Mój zawód - moja przyszłość" pod hasłem "Rozwijamy talenty" będzie przebiegał dwuetapowo: I etap (szkolny) będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej, natomiast II etap będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi na pytania w ramach quizu zawodoznawczego oraz scenki ukazującej wybrany zawód. konkurs będzie zorganizowany dla czteroosobowych grup, na zwycięskie grupy czekają atrakcyjne nagrody.
3. Konferencja w ramach projektu - 27.10.2017 r. - mająca na celu podsumowanie działań projektowych w roku szkolnym 206/2017 oraz przedstawiająca harmonogram działań na rok szkolny 2017/2018.
4.Spotkanie w ramach sieci instytucji na poziomie Powiatu - 31.10.2017 r. - spotkanie to ma na celu ocenę sytuacji ucznia objętego doradztwem zawodowym pod kątem przygotowania do wejścia na rynek pracy. Oprócz wyżej wymienionych działań, doradcy zawodowi  będą pracowali nad realizacją mniej spektakularnych, niemniej jednak tak samo ważnych zadań projektowych. Będzie to między innymi realizacja spotkań z pracodawcami, przedstawicielami instytucji zajmującej się rynkiem pracy, warsztaty grupowe z młodzieżą oraz indywidualne spotkania z uczniami.
 
Logo uczestników projektu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim