.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Informacje

Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

Ilustracja do informacji: Praktyki i staże dla nauczycieli kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach W miesiącu sierpniu 2017 r. 11 nauczycieli ze szkól objętych wsparciem w ramach projektu odbyło 40 godzinny staż/praktykę u przedsiębiorców i pracodawców. Nauczyciele odbyli staż/praktykę związaną z następującymi zawodami: kucharz -1 osoba, ogrodnik - 1 osoba, organizacja reklamy - 2 osoby, logistyk-spedytor - 4osoby, budownictwo- 2 osoby, informatyka - 1osoby. Realizacja zadania uzyskała zakładany w projekcie wskaźnik na rok 2017.
W miesiącach lipcu i sierpniu 2017 r. 44 uczniów, odbyło staże i praktyki u przedsiębiorców i pracodawców. W praktykach/stażach brali udziału uczniowie trzech szkół objętych wsparciem w projekcie tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzcielu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Międzyrzeczu. Staż odbywali uczniowie w zawodach: kucharz 4osoby, informatyk 17 osób, technik organizacji reklamy- 5 osób, technik ekonomista - 5 osób, fryzjer - 4 osoby, technik logistyk - 9 osób. Po zakończeniu stażu/praktyki w wymiarze nim 150 godzin, uczniom otrzymali stypendium stażowe, a przedsiębiorcom zrefundowano koszty realizacji stażu/praktyki.Wskaźnik na rok 2017 został osiągnięty.
W miesiącu lipcu ogłoszono przetarg na doposażenie pracowni zawodowych i doradztwo zawodowe w szkołach objętych projektem. Po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego doposażone zostały następujące pracownie: Firma symulacyjna - technik ekonomista na kwotę: 63.830,90zł, wydatek 32 Doposażenie pracowni- technik organizacji reklamy na kwotę: 54.685,50zł, wydatek 34 Doposażenie pracowni IT - informatycznej na kwotę: 77.789,30zł, wydatek 39. Koszt doposażenia pracowni technik budownictwa na kwotę: 4.120,50zł, wydatek 42. Laboratorium sprzętowe CISCO - technik informatyk -zestaw szkoleniowy na kwotę: 30.518,76zł. Łączny koszt dofinansowania pracowni szkół objętych wsparciem wynosi 230.944,96 zł.
Obecnie trwa procedura przetargowa na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPINKA) w szkołach oraz biura powiatowego konsultanta. W bieżącym roku w pomoce dydaktyczne zostanie doposażona pracownia fryzjerska w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Trzcielu, pracownia gastronomiczna Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu oraz pracownie budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu.
 
Logo uczestników

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Galeria zdjęć: 2017.10.12 - Modernizacja kształcenia zawodowego - sprzęt (4)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim