.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu

Ilustracja do informacji: Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Międzyrzeczu Na podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020.0.910 z późn. zm. ) oraz art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020.0.920 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego powierzył z dniem 01 września 2021 r. funkcję dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu Pani Monice Kręciszewskiej.
W wyniku ogłoszonego konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora LO Międzyrzeczu, komisja konkursowa w dniu 21 czerwca 2021 r. powołana przez Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego wyłoniła kandydata w drodze postępowania konkursowego. Przewodniczący komisji zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) niezwłocznie powiadomił organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał organowi pełną dokumentację postępowania konkursowego. Na podstawie uzyskanych dokumentów Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2021 r. zatwierdził konkurs i powierzył z dniem 01 września 2021 r. funkcję dyrektora LO w Międzyrzeczu Pani Monice Kręciszewskiej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 13-07-2021
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim