.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Informacje

Zadania doradców zawodowych - Indywidualny Plan Działania

Ilustracja do informacji: Zadania doradców zawodowych - Indywidualny Plan Działania Doradcy zawodowi, realizujący zadania projektowe, w miesiącu maju rozpoczynają sporządzanie Indywidualnych Planów Działania, z młodzieżą, która w miesiącach czerwiec-lipiec 2017 r. rozpocznie praktyki/staże zawodowe.
Czym jest IPD?
Indywidualny Plan Działania jest to dokument, który pomaga na stworzeniu indywidualnego planu – wizji naszej dalszej kariery zawodowej.
 
IPD składa się z następujących części:
I. Sprecyzowany i konkretnie określony cel działania zgodnie z metodą SMART, czyli metodą, w której cel powinien być:
 • Skonkretyzowany (ang. Specific) – jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację,
 • Mierzalny (ang. Measurable) – a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną „sprawdzalność” jego realizacji,
 • Osiągalny (ang. Achievable) – cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji,
 • Realny (ang. Realistic) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował,
 • Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.
II. Wiem kim jestem! – dobrze znam swój osobisty potencjał i wiem na co mnie stać.
III. Moje mocne i słabe strony – potrafimy rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, dzięki tej znajomości możemy wykorzystać mocne strony w realizacji celów, a także popracować
w udoskonaleniu naszych słabości.
IV. Mój obraz swojego idealnego zawodu i kariery zawodowej (obraz idealnego celu) – mając jakąś wizję łatwiej jest nam podjąć jakieś kroki zmierzające ku osiągnięciu celu.
V. Omijanie przeszkód – w jaki sposób mam ominąć przeszkody? może należy zmienić jakiś punkt w dążeniu do realizacji celu? jak wykorzystać przeszkodę?
VI. Realizacja celów – w tym punkcie piszemy krok po kroku w jaki sposób dokonamy realizacji naszego celu.
 
Wykorzystywanie IPD w sytuacjach codziennych daje nam wiele korzyści. Dzięki temu łatwiej nam zaplanować jakieś cele i kroki, które pomogą nam w ich osiągnięciu. Mając zapisany cel za pomocą IPD zawsze możemy go zmodyfikować lub ulepszyć w taki sposób, aby go osiągnąć.
Doradcy zawodowi przeprowadzą IPD dla 44 uczniów, którzy wkrótce rozpoczną staże zawodowe.
Natomiast w czwartek, tj. 18.05.2017r- uczniowie SOSW w Międzyrzeczu udadzą się z Panią Anną Żyżą, doradcą zawodowym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, która to szkoła została objęta wsparciem projektowym na wycieczkę do Karpacza. Jest to młodzież, która uczy się w zawodzie ogrodnik i kucharz. W ramach tej wycieczki odwiedzą zaprzyjaźnione zakłady gastronomiczne oraz firmy ogrodnicze aby zobaczyć jak wygląda praca w tych zawodach.
 
Katarzyna Szerszeniów
Powiatowy Konsultant Doradztwa Zawodowego
 
Logo uczestników projektu

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 17-05-2017
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim