.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Transmisje sesji Rady Powiatu

Transmisje sesji Rady Powiatu - klauzula informacyjna

Ilustracja do informacji: Transmisje sesji Rady Powiatu - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników sesji Rady Powiatu w Międzyrzeczu

Szanowni Państwo
 
Uprzejmie informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ulicy Przemysłowej 2 jest Starosta Międzyrzecki. Starostwo Powiatowe, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Starosty Międzyrzeckiego.
 
Starosta Międzyrzecki, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod adresem email: iod@powiat-miedzyrzecki.pl
 
Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Starostwa, radni Rady Powiatu Międzyrzeckiego, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 
Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów powiatu i starostw powiatowych oraz w Instrukcji archiwalnej.
 
Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
 
Administrator Danych Osobowych
 
 
Starosta Międzyrzecki

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 14-05-2020
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim