.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Inwestycje

Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Silna

Ilustracja do informacji: Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Silna W dniu 11 maja 2016 roku Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu podpisał umowę na realizację inwestycji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Głównym celem ustanowionego przez rząd Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie skuteczności i dostępności transportowej.
Program ma status programu wieloletniego, co oznacza, że limit wydatków na jego realizację określała będzie corocznie ustawa budżetowa.
W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem do 50 proc. przy kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln zł. Powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem do 50 proc. przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln na zadanie.
Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Minister Infrastruktury i Rozwoju.
W ramach programu w Powiecie Międzyrzeckim jest realizowane zadanie pod nazwą: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1337F i 1338F w zakresie budowy chodników oraz remontu nawierzchni dorgi powiatowej Nr 1337F w msc. Silna, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika chłonnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1337F i 1338F w msc. Silna".
 
Wykonawcą robót budowlanych jest firma Brubet Ryszard Winnicki z Międzyrzecza, z którą podpisano umowę o wartości 712 874,17 zł.
Nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Technicznych Zenon Błochowicz z Międzyrzecza. Wartość umowy 10 000 zł.
 
Szczegółowe informacje o przetargu i programie dostępne są na stronie BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim