.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Informacje dla gimnazjalistów. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat międzyrzecki na rok szkolny 2015/2016

Ilustracja do informacji: Informacje dla gimnazjalistów. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat międzyrzecki na rok szkolny 2015/2016 Zbliża się czas podejmowania ważnych dla Was decyzji życiowych związanych z wyborem dalszej drogi edukacyjnej i planowaniem kariery zawodowej. Decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej musi być bardzo dobrze przemyślana i podjęta rozważnie, gdyż jej konsekwencje będą miały znaczący wpływ na Waszą przyszłość.
Nabór do szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat międzyrzecki, nie będzie odbywał się w tym roku w wersji elektronicznej. Będziecie musieli odwiedzić osobiście wybrane szkoły i dostarczyć wymagane dokumenty.
Czekają na Was miejsca w:
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Heliodora Święcickiego w Międzyrzeczu przy ulicy Staszica 22 B
 • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica z siedzibą przy ul. Libelta 4, które kształci w zawodach : technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik handlowiec
 • Technikum nr 2 im. generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z siedzibą przy ulicy Marcinkowskiego 26 , które kształci w zawodach: technik budownictwa, technik informatyk, technik logistyk, technik spedytor
 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z siedzibą przy ulicy Marcinkowskiego 26
Zgodnie z zarządzeniem nr 11/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnieć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016 rekrutacja kandydatów do trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników oraz trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych zostanie przeprowadzona w terminie do 7 lipca 2015 roku. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły będzie trwać od 11 do 22 maja 2015 roku. Do 30 czerwca 2015 roku trzeba będzie dostarczyć świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych odbędzie się 2 lipca 2015 roku o godz. 1200. Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w wybranej szkole – 6 lipca 2015 r. do godz.1200.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie www.ko-gorzow.edu.pl.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim