.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

Znalezione przez mieszkańców na terenie Powiatu Międzyrzeckiego rzeczy zgubione, należy dostarczyć do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2, pokój nr 120 (I piętro), tel. 95 742-84-77. Dotyczy to również rzeczy znalezionych, które zostały porzucone bez zamiaru wyzbycia się ich własności.
 
Biuro czynne jest w godzinach:
- poniedziałek: 8.00 do 16.00
- od wtorku do piątku: 7.00 do 15.00
 
Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
 1. Ustawa z dnia  20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych ( Dz. U. 2019.908 t.j.)
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny - art. 187 ( Dz. U. 2020.1740 z późn. zm.)
Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są do przechowania rzeczy znalezione na terenie Powiatu Międzyrzeckiego z wyjątkiem:
 • rzeczy znalezionych w budynkach publicznych albo innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz rzeczy znalezionych w środkach transportu publicznego - wówczas znalazca obowiązany jest oddać rzecz znalezioną do zarządcy budynku lub pomieszczenia bądź zarządcy środka transportu publicznego,
 • sprzętu lub ekwipunku wojskowego, dokumentu wojskowego, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, aparatury radiowo-nadawczej, dowodów osobistych, paszportów i innych dokumentów podróży, które należy zgłosić do najbliższego posterunku policji lub organu wydającego dany dokument (Urząd Miasta/Urząd Gminy).
Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą określić:
 1. jaka rzecz ( przedmiot) został zaginiony, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne, a także
 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy ( np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenie bądź opis widocznych środków zużycia).
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim