.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji (BI)

Kierownik: Damian Makowski
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 112, 113 (I piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • administrowanie sprzętem i siecią komputerową Starostwa
 • nadzór nad infrastrukturą informatyczną - sprzętową i programową
 • wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych - sprzętowych i programowych
 • weryfikowanie i wnioskowanie w przypadkach konieczności zakupu sprzętu i oprogramowania
 • planowanie i realizacja wydatków z zakresu informatyzacji
 • wspomaganie pracowników w adaptacji nowych rozwiązań informatycznych - sprzętowych i programowych
 • monitorowanie funkcjonowania zabezpieczeń systemu informatycznego w szczególności wdrożonych w celu ochrony danych osobowych
 • nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów dotyczących upoważnień dostępu do systemów informatycznych
 • przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego Starostwa, a w szczególności do przetwarzanych zbiorów danych osobowych
 • podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń lub podejrzenia naruszenia
 • zarządzanie systemami zabezpieczeń, systemami antywirusowymi i pozostałymi procedurami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu informatycznego
 • nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, w szczególności tych, na których zapisane są dane osobowe
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji stosownej do zadań Biura
 • zabezpieczenie techniczne i fizyczne pomieszczenia Biura, w którym przechowywane są informacje niejawne
 • rozpatrywanie złożonych petycji dotyczących spraw Biura i zamieszczanie niezbędnych informacji na stronie internetowej starostwa
 • stałe monitorowanie parametrów środowiskowych pomieszczenia centralnej serwerowni (odpowiedniej temperatury, zasilania, systemu gaszenia pożaru) oraz zlecanie prac porządkowych w pomieszczeniu serwerowni
 • administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej starostwa
Telefon kontaktowy:
95 742-84-26
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim