.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RK)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Marcin Mazurek
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 213 (II piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
  • prowadzenie współpracy z Wydziałem Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji w zakresie wprowadzania elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczaniaw szkołach publicznych
  • bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony konsumentów
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organizacjami Inspekcji Handlowej i organizacjami konsumenckimi
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie za ich zgodą do toczących się postępowań w sprawach o wykroczenia
Telefon kontaktowy:
95 742-84-19
Godziny urzędowania:
wtorek i czwartek 7:00 - 17:00