.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego (ZK)

Stanowisko: Michał Kubik
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 123 (I piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
 • zbieranie i analizowanie informacji o zagrożeniach
 • opracowanie planu zarządzania kryzysowego
 • przygotowywanie propozycji do decyzji starosty w wypadku uruchomienia powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego
 • opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej i planu bezpośredniej ochrony przed powodzią
 • koordynowanie zadań obrony cywilnej realizowanych przez powiat i gminy
 • prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej w gminach
 • współpraca z jednostkami ochrony państwa
 • współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków
 • pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych, w tym zapewnianie ochrony dokumentów, w tym dokumentów w postaci elektronicznej, zawierających informacje niejawne; kontrola przestrzegania zasad postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne; opracowywanie, aktualizowanie i nadzorowanie realizacji planu ochrony informacji niejawnych; prowadzenie postępowań sprawdzających w stosunku do osób pracujących na stanowiskach lub wykonujących pracę związaną z dostępem do informacji niejawnych oraz ich szkolenie; wyjaśnianie okoliczności naruszenia procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • realizacja zadań obronnych, obejmujących przede wszystkim przygotowania związane z ochroną informacji niejawnych i obiegiem dokumentów oraz zabezpieczeniem systemów i sieci informatycznych na stanowisku kierowania Starosty w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla powiatowych służb, inspekcji i straży
 • realizowanie zadań z zakresu ochrony zabytków na wypadek sytuacji kryzysowych
 • organizacja i nadzór nad działalnością komisji kwalifikacyjnej w związku z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • prowadzenie ewidencji oraz spraw wojskowych pracowników Starostwa
 • organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie natychmiastowego uzupełnienia Sił Zbrojnych w trybie akcji kurierskiej
 • organizacja i obsługa techniczno-administracyjna prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 • opracowanie i aktualizacja planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia Powiatu Międzyrzeckiego na potrzeby obronne państwa
 • pomoc w uzyskaniu świadczenia stwierdzeniu zgonu osoby zmarłej w sytuacji kryzysowej
Telefon kontaktowy:
95 742-84-30; 504-248-937
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim