.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny (OR)

Naczelnik: Wioletta Didenkow
Siedziba:
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu
ul. Przemysłowa 2
66-300 Międzyrzecz
pok. 106, 108, 110, 120, 121 (I piętro)
Zakres spraw i zadań do realizacji:
m.in.
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa oraz kierowników jednostek organizacyjnych powoływanych przez Starostę;
 • koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
 • prowadzenie sekretariatu Starostwa;
 • prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 • planowanie i realizacja wydatków rzeczowych Starostwa;
 • gospodarowanie mieniem powiatu;
 • wykonywanie zadań z zakresu służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo–technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;
 • wykonywania czynność kancelaryjnych związanych z obiegiem informacji niejawnych;
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami;
 • przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;
 • przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;
 • przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru;
 • prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w zakresie rejestrowania i wyrejestrowywania pracowników;
Telefon kontaktowy:
95 742-84-22
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek - piątek 7:00 - 15:00
 
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim