.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Nieodpłatna pomoc prawna

Edukacja prawna w szkołach powiatu międzyrzeckiego

Ilustracja do informacji: Edukacja prawna w szkołach powiatu międzyrzeckiego W dniu 27 i 28 listopada 2018 r. w ramach realizacji zadania publicznego odbyło się spotkanie z uczniami III i IV klas Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu z przedstawicielem fundacji Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie, której powierzone zostało zadanie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w powiecie międzyrzeckim w 2018 roku na temat "Źródeł obowiązującego prawa".
Spotkanie to prowadził mec. Mariusz Być. Przedmiotem omawianych zagadnień były źródła prawa powszechnie obowiązującego: konstytucyjnego, międzynarodowego, miejscowego, specyfiki źródeł prawa pracy, a także relacje prawa Unii Europejskiej w stosunku do porządku konstytucyjnego RP. Następnie odbyła się dyskusja na temat ustroju organów ochrony prawnej, omówiono konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawa oraz społecznej gospodarki rynkowej.
Drugiego dnia spotkanie poświęcone zostało prawom obywatela, relacjom zachodzącym pomiędzy prawem postępowania cywilnego, administracyjnego i karnego z prawem materialnym tych dziedzin prawa. Omówiony został charakter stosunku cywilnoprawnego, administracyjnoprawnego oraz prawnokarnego, a przy tej okazji podstawowe instytucje tych dziedzin prawa, oraz kodeksowy tok postępowań z omówieniem najważniejszych instytucji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim