.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

KORONAWIRUS

Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg

Ilustracja do informacji: Informacja Wydziału Komunikacji i Dróg Gdy w dowodzie rejestracyjnym nie ma już miejsca na kolejną pieczątkę z przeglądu, to nie ma obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego. Podczas przeglądu diagnosta wpisze do Centralnej Ewidencji Pojazdów termin nowego badania, a dodatkowo wyda zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. To zaświadczenie zastępuje pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym (w przypadku, gdy nie ma już miejsca na jej umieszczenie).
Jeżeli natomiast kupił lub sprzedał Pan/ Pani samochód zarejestrowany w Polsce należy dokonać zgłoszenia zbycia/ nabycia w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu zgłosić to do urzędu.
Nie trzeba jednak przyjeżdżać, ponieważ można to zrobić online
Za niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie (30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu) można zapłacić karę od 200 do 1000 zł.
 
WARTO PAMIĘTAĆ:
 • zbycie pojazdu zgłasza jego dotychczasowy właściciel, który np. sprzedał go lub darował innej osobie,
 • nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu,
 • zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu.
MOŻNA TO ZROBIĆ NIE WYCHODZĄC Z DOMU.
 
Aby dokonać tej formalności online należy założyć profil zaufany, dzięki któremu można potwierdzić w internecie swoją tożsamość (strona https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)
Należy przygotować:
 • dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie chcecie zgłosić (markę, typ - jeśli jest, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny). Znajdziecie je np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT,
 • dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
 • skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowę darowizny pojazdu.
Na portalu GOV.pl w zakładce Kierowcy i pojazdy dostępna jest e-usługa:
 
Oto szczegóły:
Krok 1: należy wejść na stronę GOV.pl i profilem zaufanym zalogować się do konto Mój GOV (prawy górny róg ekranu).
Krok 2: po zalogowaniu należy wybrać sekcję Usługi dla obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorię Kierowcy i pojazdy (trzecia od góry). Po rozwinięciu się spisu e-usług należy wybrać i kliknąć w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę (usługa online).
Krok 3: System poprosi o odpowiedź na pytanie - co chcesz zgłosić – zbycie czy nabycie pojazdu?
W zależności od odpowiedzi przekieruje bezpośrednio do odpowiedniej e-usługi. Kliknij przycisk „Wyślij zgłoszenie”.
Krok 4: Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu.
Krok 5: Sprawdź lub uzupełnijcie swoje dane.
Krok 6: Podaj dane zbywcy lub nabywcy.
Krok 7: Zaadresuj formularz zawiadomienia. Zgłoszenie powinno trafić do wydziału komunikacji urzędu, w którym zarejestrowany jest pojazd.
Krok 8: Sprawdź formularz zawiadomienia, podpisz profilem zaufanym i wyślij. Wyświetli się komunikat, że zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę na koncie Mój Gov zostanie przesłane urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.
WAŻNE: swoją skrzynkę na Mój GOV można znaleźć po zalogowaniu się do konta Mój GOV (patrz Krok 1) - w menu po lewej stronie, sekcja Moja skrzynka.
Usługa jest bezpłatna. Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: Szczepimy się
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Projekt - Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim
 • Baner: Fanpage - Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim