.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Ilustracja do informacji: Stypendia dla uzdolnionych uczniów Samorząd Województwa Lubuskiego w ramach Programu stypendialnego Województwa Lubuskiego przyznawać będzie stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół ponadgimnazjalnych.
W naszym województwie wsparciem objęte zostaną osoby, które ze względu na sytuację materialną lub rodzinną nie mają możliwości rozwijania swoich talentów.
Regulamin projektu, uwzględniający szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów oraz wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w zakładce „Stypendia” pod linkiem Stypendia motywacyjne Marszałka Województwa Lubuskiego na rok szkolny 2015/2016.
Zgodnie z regulaminem wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2015 r. na adres:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 06-08-2015
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim