.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Oświata

Spotkanie ze szkołami

Ilustracja do informacji: Spotkanie ze szkołami 8 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół dla których powiat jest organem prowadzącym. Spotkanie dotyczyło realizacji bieżących spraw w oświacie. Spotkanie prowadził wicestarosta Rafał Mikuła.
Na spotkanie zaproszeni zostali: Pani Krystyna Pawłowska kierownik biblioteki, Pan Marek Kamiński dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.
W pierwszej części głos zabrała Pani Krystyna Pawłowska, która zachęcała nauczycieli do uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych. Podkreśliła, że nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki i współpracować z bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Pan wicestarosta podsumowując wystąpienie poprosił nauczycieli o skorzystanie z tej propozycji.
Dyrektor Departamentu EFS Marek Kamiński przedstawił założenia projektu pozakonkursowego, realizowanego w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Szczegółowo omówił wstępną propozycję podziału środków finansowych wg utworzonego algorytmu. Podkreślił konieczność przygotowania kompleksowej diagnozy szkolnictwa zawodowego, która będzie warunkiem przystąpienia do projektu. Projekt ma się rozpocząć już w lipcu bieżącego roku.
Następnie Pan wicestarosta zachęcał do uczestnictwa w konkurach organizowanych przez powiat tj. do udziału w konkursie fotograficznym „ Kapliczki i krzyże przydrożne w otoczeniu przyrody Powiatu Międzyrzeckiego”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz w konkursie na opracowanie programu edukacyjnego. Konkurs skierowany jest do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu międzyrzeckiego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 09-02-2016
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim