.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W 2020 r.

Ilustracja do informacji: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W 2020 r. Od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Międzyrzecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
W Powiecie Międzyrzeckim działają 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W Międzyrzeczu punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji, który mieści się w budynku Starostwa Powiatowego, przy ul. Przemysłowej 2, pok. nr 13, telefon kontaktowy czynny jest w godzinach pracy prawników: 95-742-84-67, email: npp.miedzyrzecz@powiat-miedzyrzecki.pl
 • w poniedziałki od godz. 1200 do godz. 1600 (radca prawny)
 • we wtorki od godz. 1000 do godz. 1400 (adwokat)
 • w środy od godz. 0900 do godz. 1300 (adwokat)
 • w czwartki od godz. 0830 do godz. 1230 (radca prawny)
 • w piątki od godz. 0700 do godz. 1100 (radca prawny)
oraz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, mający lokalizację w dwóch miejscach:
 
Skwierzyna: w budynku Zakładu Usług Komunalnych, przy ul. Chrobrego 5, pok. 9, czynny w następujących dniach i godzinach:
 • poniedziałek 1500 – 1900
 • wtorek 1500 – 1900
 • piątek 1500 – 1900
Trzciel: Plac Zjednoczenia Narodowego 9, czynny w następujących dniach i godzinach:
 • środa 1400 – 1800
 • czwartek 1400 – 1800
telefon kontaktowy czynny w godzinach pracy prawnika: 784 121 444, email: npp.skwierzyna@powiat-miedzyrzecki.pl
 
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pomoc przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba taka przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby uprawnione mogą wcześniej umówić termin wizyty w danym punkcie pod numerem telefonu 95-742-84-10 lub adresem poczty elektronicznej sekretariat@powiat-miedzyrzecki.pl w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu. Pomoc prawna polega na:
 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postepowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w postepowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnieniu od kosztów sądowych lub o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu
Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.
Więcej o pomocy prawnej na stronie: www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl.
W 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej został powierzony do prowadzenia Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM” z siedzibą w Zielonej Górze, al. Niepodległości 7a/2.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • 17-01-2020
 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim