.
Baner: Baner górny - WartaBaner: Baner górny - Głębokie_stacjaBaner: Baner górny - Zamek_1

Inwestycje

Program budowy i modernizacji chodników

Ilustracja do informacji: Program budowy i modernizacji chodników Podobnie jak w poprzednich latach, również w 2016 roku trwa realizacja programu budowy i modernizacji chodników w miejscowościach, przez które przebiegają drogi powiatowe na terenie Powiatu Międzyrzeckiego.
Założeniem programu jest wspólna z gminami tworzącymi powiat międzyrzecki, budowa nowych lub remont istniejących chodników przy drogach powiatowych, na zasadzie wspólnego finansowania inwestycji. Z budżetu powiatu pokrywa się koszty 50% zadania inwestycyjnego. Pozostałą kwotę 50% wartości inwestycji finansują gminy, których udział w programie budowy i modernizacji chodników przy drogach powiatowych nie ogranicza się tylko do współfinansowania inwestycji, zadaniem gmin jest wskazanie miejsc, gdzie mają być prowadzone inwestycje.
 
W 2016 roku w budżecie Powiatu Międzyrzeckiego na realizację programu zostały zagwarantowane środki finansowe w wysokości 450.000,00 zł. Realizację programu w imieniu Powiatu Międzyrzeckiego prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu, którego zadaniem jest w porozumieniu z gminami, które wyrażą chęć uczestnictwa w programie, przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego.
 
Zarząd Dróg Powiatowych dokonuje weryfikacji zgłoszonych przez gminy propozycji, pod względem wymogów technicznych m.in. szerokości istniejącego pasa drogowego, istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, deszczowej, istniejących rowów, a następnie po uzyskaniu niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, zleca wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowych lub remontem istniejących chodników.
 
W uzasadnionych przypadkach gminy mogą wskazać inny cel inwestycji niż budowa nowych chodników lub modernizacja istniejących. Jednakże zasadniczym założeniem programu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę nowych ciągów pieszych lub modernizację istniejących.
 
Do końca stycznia 2016 roku chęć udziału w programie zgłosiło 5 gmin: Gmina Międzyrzecz, Gmina Przytoczna, Gmina Pszczew, Gmina Trzciel, Gmina Skwierzyna.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: lubuskie.pl - Portal Województwa Lubuskiego
 • Baner: Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Baner: Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Narodowy Fundusz Zdrowia
 • Baner: Szpital Międzyrzecki
 • Baner: IKP - Internetowe Konto Pacjenta
 • Baner: InfoCar
 • Baner: Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Baner: NGO.PL - organizacje pozarządowe
 • Baner: Cyfrowy Powiat
 • Baner: Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
 • Baner: Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Baner: Lokalny Portal Edukacji Prawnej
 • Baner: Rozlicz PIT w powiecie międzyrzeckim